Gå til hoved-indhold

Toxoplasmose

Man oplever af og til at gradvide kvinder bliver nervøse for om deres kat kan smitte dem med Toxoplasmose og at de derved kan skade deres ufødte barn. Risikoen for at det skal ske, er ved bare få regler nem at undgå, så derfor er det både synd og skam at skille sig af med katten blot fordi man er blevet gravid. Nedenstående forklarer lidt om Toxoplasmose. Vær især opmærksom på det nederste afsnit om hvordan man undgår at blive smittet.

Toxoplasmose

 •  Er en parasit, Toxoplasma gondii.
 •  Risiko for fosterskader.
 •  Cirka 27% af danske gravide har tidligere haft infektionen og er dermed   immune.
 •  Toxoplasmose forekommer primært hos unge katte.
 •  2/3 af de smittede i Europa, får smitten fra kød.
 •  Cirka 60% af voksne katte har antistof mod Toxoplasma gondii. Det betyder, at de er beskyttet mod smitte.
   

Smitteveje

 •  Oocysten:
   Katte er hovedvært og den eneste dyregruppe, der udskiller oocyster med   afføring.
 •  Oocysten er meget modstandsdygtige og findes spredti omgivelserne, f.eks.
   i jorden, sandkasser, køkkenhaver og i græsset.
 •  Oocysterne kan også findes indendørs i huset eller i stalde.
 •  Når en kat bliver inficeret, udskiller den op til 10 millioner oocyster over en   periode på 2 uger. 
   Men den enkelte kat kan formentlig kun udskille oocyster over en kort   periode og kun én gang i sit liv.
 •  Oocyster bliver infektiøse 1-5 dage efter udskillelsen, de spredes med   overfladevand, og de kan overleve i op til et år.
 •  Dette forklarer, hvorfor kontakt med jord og vand udgør en større smitterisiko end kontakt med katte.
   

Smitteveje - fortsat
 - vævscyster

 • Hovedsmittekilden i vores del af verden er vævscyster i muskulatur og organer fra Toxoplasma-smittede dyr,
   specielt fra svin, lam og vildt, i mindre grad fra oksekød og kyllinger.
 •  Cysterne findes i størst mængde i ikke-skeletmuskulatur.
 •  Indtagelse af råt/ikke gennemstegt kød er en væsentlig risikofaktor.
 •  Cysterne bliver ødelagt ved opvarmning til mere end 66 grader i 3 minutter og ved nedfrysning til -20 grader.
   

Alle følgende forudsætninger skal være til stede, før man kan blive smittet med Toxoplasmose fra sin kat

 •  Katten skal smittes med toxoplasmose.
 •  Man skal "ramme" den 14-dages periode, hvor katten udskiller smitte.
 •  Man skal vente mere end 24 timer med at rense kattebakken.
 •  Man skal røre ved kattens afføring, når man renser bakken.
 •  Man skal glemme at vaske hænder bagefter!

Kort sagt - den eneste måde at blive smittet af sin kat på, er ved at spise af dens afføring. 
Hvis man stadig er nervøs for at få smitten, kan man evt. få en anden i husstanden til at rense kattebakken i de 9 måneder graviditeten vare.